top of page

Z histórie školy môžeme v úvode povedať:

  • v budove bola v roku 1932 zriadená Štátna ľudová a meštianska škola Dr. Ivana Dérera

  • v roku 1949 bola škola premenovaná na VII. Strednú školu Jána Švermu

  • od 2.5.2002 prešla škola na právnu subjektivitu

  • zriaďovateľom je Mestská časť - Bratislava Staré Mesto

  • v marci 2018 bol škole pridelený čestný názov
    Základná škola Dr. Ivana Dérera

Akadémia k 85. výročiu školy

bottom of page