Zameranie školy

Z histórie školy môžeme v úvode povedať:

  • v budove bola v roku 1932 zriadená Štátna ľudová a meštianska škola Dr. Ivana Dérera

  • v roku 1949 bola škola premenovaná na VII. Strednú školu Jána Švermu

  • od 2.5.2002 prešla škola na právnu subjektivitu

  • zriaďovateľom je Mestská časť - Bratislava Staré Mesto

  • v marci 2018 bol škole pridelený čestný názov
    Základná škola Dr. Ivana Dérera

Akadémia k 85. výročiu školy

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsderera.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava