Občianske združenie Luna

OZ Luna

pôsobí pri Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 81105 Bratislava a podporuje všetky jej aktivity, ktoré napomáhajú skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Kontaktujte nás:
Občianske združenie Luna
Jelenia 16
81105 Bratislava
IČO: 36071455
Mgr. Zuzana Schmidtová
luna@zsderera.sk

č.účtu
Slovenská sporiteľňa
0011479598/0900
IBAN
SK79 0900 0000 0000 1147 9598

V Y H L Á S E N I E  o poukázaní  zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Údaje, ktoré potrebujete: 
IČO: 36071455
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Združenie LUNA
Sídlo - Ulica: Jelenia
Súpisné/orientačné číslo: 3145/16
PSČ: 81105
Obec: Bratislava

Odkaz na register oprávnených prijímateľov vedený Notárskou komorou 

 

Ako môžete jednoducho darovať 2% zo svojich daní ?
(ak Ste v pracovnom pomere a daňové priznanie za Vás podáva Váš zamestnávateľ)
2% zo svojej dane môže darovať aj „obyčajný“ ZAMESTNANEC, za ktorého štandardne podáva daňové priznania jeho zamestnávateľ:
·         do 15. februára 2019 je čas na požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018, viac bod 1 nižšie. Ak Ste to nestihli, zvážte prosím tip v bode 3.
·         do 30. apríla 2019 je čas na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa) Daňovému úradu, viac bod 4 a 5.
Ako na to:
1.       Zvyčajne u svojho zamestnávateľa každoročne do 15. februára podpisujete „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“. Ak nie, zájdite prosím na svoje mzdové alebo personálne oddelenie a ujasnite si, kto podáva Vaše daňové priznanie za r. 2018. Žiadosť na zamestnávateľa si môžete stiahnuť (Finančná správa SR tlačivo 5).
2.       Nezabudnite na 2. strane zaškrtnúť časť „VI“ - Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona“:
3.       A teraz máte čas do apríla... čakáte kým Vám Váš zamestnávateľ doručí Potvrdenie o zaplatení dane (o ktoré ste požiadali v bode 1 a 2).
TIP: Ak Ste svojho zamestnávateľa v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zabudli požiadať aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, zájdite prosím na svoje mzdové alebo personálne oddelenie a dodatočne požiadajte o Potvrdenie o zaplatení dane. Dobrí zamestnávatelia s tým nemajú problém. Pozrite si aj rady  Finančnej správy SR.
4.       Až obdržíte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane, stiahnite si tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, Finančná správa SR tlačivo 3. Nie je ťažké ho vyplniť, poučenie od Fin. správy SR  tlačivo 6. Informácie o občianskom združení, ktorému chcete Vaše 2% poukázať, nájdete zvyčajne na jeho stránkach. Zvážte prosím občianske združenie na podporu našej ZŠ Jelenia, OZ Luna.
5.       Zostáva už len do 30. apríla doručiť (poštou alebo v podateľni) „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré Ste dostali od zamestnávateľa a Vami vyplnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ Vášmu Daňovému úradu. 31.03.2019 je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.
Viac o tejto téme: Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk.

Ak ste živnostník:
Vo Vašom daňovom priznaní typu B prosím vyplňte XII. oddiel údajmi OZ Luna.
Ak konáte v mene Vašej firmy:
V daňovom priznaní pre právnické osoby, IV. oddiel, prosím vyplňte údaje OZ Luna.