top of page

Občianske združenie Luna

OZ Luna

Údaje na poukázanie dane pre našu školu sú:

Právna forma: Občianske združenie
Názov: Združenie Luna
Sídlo: Jelenia 3145/16, 81105 Bratislava
IČO: 36071455
Bankové spojenie: SLSP a.s.
IBAN: SK7909000000000011479598

 

Overiť si ich môžete aj na tejto stránke


štatutár OZ

Mgr. Zuzana Schmidtová
mailová adresa

luna@zsderera.sk

POSTUP

Pre väčšinu zamestnancov, ktorí pracujú vo firmách, teda im robia daňové priznanie v práci je postup nasledovný. Škole doručíte dva dokumenty.

Prvé - Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vydá zamestnávateľ.

Druhé je predvyplnené tlačivo o poukázaní dane pre našu školu. Môžete ho vypísať priamo tu - (EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO V PDF), alebo vám ho môžu doniesť deti. Dopíšete údaje, vytlačte a podpíšte ho.

Ak neviete presne vyrátať výšku dvoch percent, vyráta ju naša účtovníčka. Obe tlačivá doneste do školy alebo pošlite prostredníctvom žiakov, resp. triedneho učiteľa. Škola zabezpečí následné doručenie na daňový úrad. Učitelia si môžu vyzdvihnúť papierové tlačivá u pani tajomníčky.

bottom of page