top of page

Organizácia školského roka 2023/2024

  • Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2023.

  • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

  • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2023 (utorok).

  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok).

  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 28. júna 2024 (piatok).

image001 (3).png
bottom of page