Vyučovacia hodina GEG 8. ročník

1/6

MDD v ŠKD

1/26

Ping-pongový turnaj

1/8

Vyrábali sme sirup

1/8

Bicyklový deň

1/13

Tešíme sa, že je tu jar!

1/4

Medzinárodný deň mlieka v 2.C

1/4

Počítanie obsahu v praxi

1/5

Deň Zeme

1/5

Deň Zeme v ŠKD

1/10

Svetový deň vody

1/12

eTwinningový projekt- Veľkonočné pohľadnice

1/2

Žltý piatok

Kométy online

1/13

1/10

Meteorologické prístroje

1/3

Plávajúce vajíčko!

1/3

Kreatívne varenie

1/9

Pečenie medovníčkov

1/5

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

1/13

Makety historických budov - 3. B

1/3

Život v prípravke

1/10

Burza - 3.B

1/7

Vyučovanie

1/15

OHT 4.ročník

1/18

Kométy 1.A

1/16

Párty pred prázdninami

1/11

Deň jablka

1/18

Rozprávková streda

1/3

Privolávanie zimy

1/4

Pásikavá streda

1/15

Kolobeh vody – Prírodoveda – 3. A

1/4

Deň zdravej výživy – 3. A

1/8

Sopka – 3. A, 2. A, 2. B

1/10

Voda – plávajúce a neplávajúce predmety – 3. A

1/25

Voda – Z ktorej vody sa môžem napiť? - 3. A

1/6

Voda – Pokus Plávajúce kvety (vsakovanie) – 2. B

1/17

Vzduch – Pokusy so vzduchom – 3. A

1/14

Hejného matematika - Učíme sa vonku: Mrežové trojuholníky a štvoruholníky - 3.A

1/8

Strašidelný štvrtok

1/13

Svetový deň zdravej výživy

1/24

Zberač Emil

1/2

Význam mokradí – Rašelinník – 3. A

1/9

Atóm – 3. A, 2. A, 2. B

1/18

Veľký príbeh Vesmíru – 3. A, 2. A, 2. B

1/14

Veľký tresk – 3. A, 2. A, 2. B… alebo Deň bez včerajška

1/13

Keltská minca Biatec – 3. A

1/8

Deň mobility pre deti

1/10

Testovanie tzv. pohybových predpokladov

1/9