Školská čitáreň

Na našej škole máme školskú čitáreň, kde si žiaci môžu rozvíjať čitateľskú gramotnosť každý pondelok od 13:30 do 14:30. Samozrejme čitáreň môžu využívať aj počas hodín čítania.