Fotogaléria 2018/2019

Na Železnej studničke

Výlet na Súľovské skaly

Botanická záhrada

Dopravné ihrisko

Výchovný koncert

Environmentálny projekt - koniec

Noc v škole

Turistický krúžok na Devíne

Biologicko-geografická vychádzka na Kolibu

Jarný kvet

Škola v prírode - Prašník

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

Navštívili sme vodárenské múzeum

Do Bibiány do Izby čítania

Výroba domácich gumových medvedíkov

Exkurzia na SHMÚ

Bláznivý apríl

Ako usilovne pracujú včielky

Hviezdoslavov Kubín

Zdravý úsmev a svieži dych

Piatok – marec – Mesiac knihy

Matematika a hra Burza

Túra Stará Rača

Filmový kabinet deťom

Vývoj života na Zemi

Piatok - láska

Boli sme na lyžiach

V znamení vločiek

Ako vyzerá reliéf krajiny

Február je mesiac "významných dní"

Dostali sme prvé vysvedčenie

Šaliansky Maťko

Turistický krúžok na sánkovačke

Sánkovačka na Kolibe

Na fyziku vlastné rovnoramenné váhy

Vianočná výzdoba

Na fyzike s metrom

Korčuľovanie na námestí

Mince pies

Vianočná pošta

Čitateľský kútik

Navštívil nás Mikuláš

Získali sme tretie miesto

U svojich „adoptívnych starkých“

Deň svetlonosov

Vo virtuálnej anatomickej učebni

Kráľovstvo včiel

Týždeň vedy na MatFyze

Halloweenska noc v škole

Beseda so spisovateľkou

Svetový deň zdravej výživy

Jesenný strom

Súťaž v aranžovaní

Hodina slovenského jazyka v knižnici

Svetový deň sporenia 2018

Jesenné účelové cvičenie OŽaZ

September na hodine MOPu

Jesenné hodovanie

Jesenné účelové cvičenie OŽaZ

Návšteva u „adoptívnych starých rodičov“

Vyskúšali sme si hru „burza“

Zahájili sme "školskú turistickú sezónu"

Interaktívne čítanie

Prváci v kine

Zavítal k nám starosta

Finále akcie "Pohni nozdrou"

Finále vybíjanej

Vyrábame vlastný papyrus

Týždeň športu

Na hodine OHT

Európsky týždeň mobility

Kľúč k dobrodružstvu

Snehulienka a sedem pretekárov

Svetový deň prvej pomoci

Spoznávame povolanie rodiča

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsjeleniaba.edu.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava