top of page

Dokumenty na zverejnenie

01 - Koncepčný zámer školy
02 - Školský vzdelávací program - prvá strana
03 - Plán úloh školy na školský rok 2020/2021
04 - Organizácia školy v školskom roku 2020/2021
05 - Organizačný poriadok v školskom roku 2020/2021
06 - Školský poriadok
07 - Prevádzkový poriadok
08 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
09 - Správa o priebehu výučby a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školskom roku 2019/2020
10 - Vyhodnotenie dotazníka - mapovanie priebehu online a distančného vzdelávania cielené na žiakov v školskom roku 2019/2020
11 - Vyhodnotenie dotazníka - mapovanie priebehu online a distančného vzdelávania cielené na učiteľov v školskom roku 2019/2020
12 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
13 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
14 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
15 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
16 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
17 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014
18 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
19 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012
20 - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
21 - Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy za školský rok 2019/2020
Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z.z.
bottom of page