1/3

Oznamy

Info z ŠKD

8.10.2020

Zákonný zástupca podáva prihlášku do ŠKD na celý šk. rok. Po jej akceptovaní RŠ je potrebné VOPRED uhradiť poplatok za ŠKD. Do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet SK50 0200 0000 0016 5724 3853 (napr za november 2020 najneskôr do 10. októbra 2020). V prípade, že dieťa nebude dlhodobo (súvisle najmenej 1 kalendárny mesiac) navštevovať ŠKD je potrebné podať Žiadosť o odhlásenie. Po uplynutí doby odhlásenia je potrebné opäť podať Žiadosť o prijatie do ŠKD k rukám RŠ, ktorý opätovne vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí podľa aktuálneho stavu naplnenia oddelení ŠKD.

Odhlasovanie stravy

14.9.2020

Odhlásenie z obedov je do pol ôsmej ráno daného dňa. Odhlasovanie obedov je možné aj cez tento link alebo e-mailom: jedalen@zsderera.sk alebo SMS na tel. čísle : 0911 314 423

Vitajte na stránke našej školy

Naša škola bola odovzdaná do užívania 11. 12. 1932. Od 2. 5. 2002 prešla škola na právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava - Staré Mesto. 

Naše najčerstvejšie aktuality

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsderera.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava