Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2021)

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa Testovanie 5 2021 uskutoční 19. mája 2021 (streda)  na všetkých základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra.
Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020. Zber údajov zabezpečuje CVTI SR-ŠVŠ elektronickou formou prostredníctvom programu na stránke https://testovanie5.iedu.sk. Viac informácií nájdete v Usmernení k elektronickému prihlasovaniu žiakov.
Informácie o Testovaní 5-2021 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsderera.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava