top of page
Testovanie  žiakov  5.  ročníka  základných  škôl (T5-2023)

Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov
matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským)
a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským).
Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov pre 1. – 5. ročník štátneho vzdelávacieho programu pre prvý a pre druhý stupeň ZŠ a sleduje jeho obsahovú a výkonovú zložku. Prihlasovanie žiakov na Testovanie 5 sa uskutoční v termíne 14. – 30. november 2022
Termín: 17.5.2023 (streda) 
Predmety: matematika, slovenský jazyk a literatúra

Výsledková listina školy - T5 2019
bottom of page