top of page
Odporúčané príspevky

Voda – plávajúce a neplávajúce predmety – 3. A


Bádateľské aktivity na hodinách prírodovedy nás prinútia diskutovať a premýšľať o prírodných

javoch v neživej prírode. Rozriešili sme aj otázku, ako z neplávajúceho predmetu vytvoriť plávajúci

a naopak. Pokus s plávajúcimi a neplávajúcimi predmetmi nás veľmi zaujímal – deti vyslovovali

svoje predpoklady a zdôvodňovali ich zdieľaním s ostatnými v triede. Pocit z hodiny sme mali

príjemný

Commentaires


bottom of page