top of page
Odporúčané príspevky

Výtvarná súťaž - Vtáctvo mokradí


Výtvarne mimoriadne talentovaná žiačka šiesteho ročníka Karolína Kleinová sa zúčastnila výtvarno-biologickej súťaže, ktorej cieľom je podpora vnímania mokradí ako významných centier biodiverzity a  domova ohrozených druhov vtáctva a dôležitosti ich ochrany. Karolínka sa rozhodla vytvoriť dielo, ktorého centrálnym elementom je ohrozený druh - volavka popolavá. Pracovala s digitálnou výtvarnou technikou - ibisPaint X. Karolínke držíme palce v súťaži.

Comments


bottom of page