top of page
Odporúčané príspevky

Programovanie v programe Scratch

V spolupráci s Aj Ty v It sa dievčatá 4.B zúčastnili workshopu o programovaní. Počas worksopu si

vyskúšali rôzne funkcie, príkazy programu Scratch a postupne si s pomocou lektorov vytvárali


jednoduchú hru, ktorú si na záver zahrali. Workshop bol zaujímavý, prínosný a veríme, že získané

skúsenosti im poslúžia v budúcnosti.

Commentaires


bottom of page