top of page
Odporúčané príspevky

Prednáška o šikane a kyberšikane!


Ďakujeme Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva za užitočnú prednášku o šikane a kyberšikane!

bottom of page