top of page
Odporúčané príspevky

Ponožková výzva

21. marec - tento deň sa od roku 2006 spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Genetické ochorenie s názvom Downov syndróm je v populácii najznámejšou a najčastejšou genetickou poruchou. Ide o chromozomálnu abnormalitu, kedy sa v genóme takýchto ľudí nachádza o jeden chromozóm viac. Presnejšie ide o chromozóm 21, ktorý majú bežní jedinci v genetickej informácii zapísaný 2x. Ľudia s Downovým syndrómom majú o jednu kompletnú alebo čiastočnú kópiu naviac. Tento „extra” genetický materiál spôsobuje vývojové zmeny u jeho nositeľov. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším.

Comments


bottom of page