top of page
Odporúčané príspevky

Oznámenie o povinnom zápise deti na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk.rok 2023/2024bottom of page