top of page
Odporúčané príspevky

Obhajoby záverečných ročníkových prác

V stredu sme mali opäť to potešenie stretnúť sa po roku s nadanými žiakmi 2. stupňa, ktorí za podpory a pomoci ich tútorov obhajovali svoje ročníkové práce. Témy boli vskutku zaujímavé a ich spracovanie veľmi pútavé. Všetci prezentujúci si stanovili cieľ svojej práce, ktorý sa im podarilo dosiahnuť. Videli sme vedecké pokusy, tvorbu webovej stránky a historických máp na vzdelávacie účely a aj praktickú šachovú výzvu pre žiactvo školy. Praktickým výstupom bola napríklad podpora čítania kníh u detí v piatom ročníku, ale aj spoznanie minulosti vlastnej rodiny na pozadí dejín 20. storočia. Elena, Denisa, Peter, Oskar, Lukáš, Martin, Juraj, Teodor a Samuel nám ukázali, ako svoje nadšenie a záujem o konkrétnu tému dokážu pretvoriť na praktické využitie.

Touto cestou ďakujeme tútorom Nicol Kakošovej, Simone Antal Bajzíkovej, Miroslave Goldírovej a Jozefovi Brisudovi za ich cenné rady a podporu.

Comentários


bottom of page