Odporúčané príspevky
Posledné príspevky

Kolobeh vody – Prírodoveda – 3. A


Voda je v neustálom kolobehu. Pokusom sme si overili, ako funguje kolobeh vody v prírode.