top of page
Odporúčané príspevky

Hejného matematika - Učíme sa vonku: Mrežové trojuholníky a štvoruholníky – 3. A


Lanová sieť na školskom dvore nám poslúžila ako vynikajúca učebná pomôcka na pochopenie

pohybu po štvorcovej sieti – mreži. Pekný slnečný deň a sieť z lán bolo to najlepšie, ako učivo čo

najnázornejšie vidieť aj inak než na papierovej štvorcovej sieti. Stačila lepiaca páska, fixka.

Trojuholníky, štvoruholníky a uhlopriečky sme zaznamenávali šípkovými zápismi a popritom sme

sa nadýchali aj čerstvého vzduchu.

Comments


bottom of page