top of page
Odporúčané príspevky

Dobrovoľníci zo štvrtého a piateho ročníka sa zúčastnili prezentácie o Slovensku

Dňa 22.11.2023 sa dobrovoľníci zo 4.A, 4.B, 5.A, 5.B zúčastnili prezentácie o Slovensku pre partnerskú školu zo Španielska. Prezentáciu sme zodpovedne pripravovali a nacvičovali počas niekoľkých týždňov. Žiaci prezentovanie v anglickom jazyku zvládli na výbornú a žiakom zo Španielska sa prezentácia veľmi páčila a ocenili úroveň jazykových zručností našich žiakov. Našim prezentujúcim žiakom patrí veľká pochvala za ich snahu priblížiť našu kultúru a zvyklosti žiakom z inej krajiny.

Bình luận


bottom of page