Odporúčané príspevky

Aktívne vyučovanie v CVČ


Štvrtáci zo 4.A sa zúčastnili podujatia Aktívne vyučovanie v CVČ - práca s drôtom.