top of page
Odporúčané príspevky

Akcia v Karlovej Vsi


Spolu s triedami 5. A, 5. B a 6. A sme sa predposledný májový piatok zúčastnili školskej akcie v Karlovej Vsi, ktorej cieľom bol pobyt v prírode, kde si žiaci pod vedením odborného dozoru založili oheň, zabrúsili ražne a následne pripravili obed. Potom nás čakali športové aktivity.

Comentarios


bottom of page