top of page
Odporúčané príspevky

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

Vážení rodičia, nižšie v texte sú uvedené stručné informácie týkajúce sa začiatku školského roka: 2. SEPTEMBRA (STREDA) 8,00 Pr.A a 1.AB vstupujú do budovy cez školský dvor (vstup z Jelenej ulice) – 1 dieťa môže sprevádzať iba 1 zákonný zástupca 8,30 1.C (minuloročná Pr.A), 2.ABC, 8.AB, 9.A vchádzajú cez hlavný vstup 3.AB, 4.ABC, 5.AB, 6.AB, 7.A vchádzajú do budovy cez školský dvor (vstup z Jelenej ulice) Každá žiačka/každý žiak odovzdáva pri vstupe vyplnený dotazník podpísaný zákonným zástupcom stiahnuť tu 10,00 ukončenie slávnostného zahájenia školského roka

ŠKD pracuje v bežnom režime - do 16,00 v triedach, od 16,00-17,00 zberná trieda (deti musia byť v tomto čase v rúškach a dodržiavať odstupy)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ obedy sa vydávajú v čase od 10,30 hod.

OD 3. SEPTEMBRA (ŠTVRTOK) RANNÝ ZDRAVOTNÝ FILTER 7,30 - 8,00 žiaci idú v tomto čase priamo do svojich tried Pr.A, 1.ABC, 2.ABC, 8.AB, 9.A vchádzajú cez hlavný vstup 3.AB, 4.ABC, 5.AB, 6.AB, 7.A vchádzajú do budovy cez školský dvor (vstup z Jelenej ulice)

ŠKD ranná zberná trieda od 6,30 do 7,45 (deti musia byť v tomto čase v rúškach a dodržiavať odstupy) pracuje v bežnom režime - do 16,00 v triedach, od 16,00-17,00 zberná trieda (deti musia byť v tomto čase v rúškach a dodržiavať odstupy)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ na obedy budú žiaci chodiť v závislosti od rozvrhu Žiaci a žiačky musia byť do ŠKD a na stravovanie v školskej jedálni prihlásení do 31. augusta, aby sme mohli zabezpečiť plynulosť prevádzky ŠKD a stravovania v jedálni.

V dňoch 2. – 14. septembra 2020 postupujeme v súlade s opatreniami vydaným Ministerstvom školstva, ktoré môžete nájsť na tomto linku https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf. Triedy sa nebudú navzájom spájať a ani premiešavať počas vyučovania a v poobedňajšom ŠKD. V prípade, ak potrebujete kontaktovať niektorého zo zamestnancov školy, spravte tak prosím telefonicky, mailom alebo prostredníctvom edupage.

Ďakujeme Vám za porozumenie a spoluprácu a tešíme sa na spoločné chvíle, ktoré zažijeme s Vašimi deťmi – našimi žiakmi a žiačkami – v školskom roku 2020/21. Kolektív ZŠ Dr. I. Dérera

bottom of page