top of page
Odporúčané príspevky

Z exkurzie u remeselníkov


V rámci predmetu technika sa piataci učia o rôznych tradičných a novodobých remeslách, a preto sme boli veľmi radi, že sa nám podarilo navštíviť dvoch udržiavateľov ručnej výroby - obuvníka Mareka Pažitného a krajčíra, pokračovateľa rodinnej tradície, Maximiliána Mucsku. Obaja nám veľmi ochotne poukazovali svoje dielne, materiály, výrobky a dokonca sa nebáli pustiť našich žiakov priamo k nástrojom a umožnili im vyskúšať si niektoré činnosti. Všetky deti to tak zaujalo, že sa im vôbec nechcelo odísť a hneď by sa boli prihlásili za učňov.

bottom of page