top of page
Odporúčané príspevky

Póla radí deťom


V mesiaci október sme sa zúčastnili celoslovenského preventívneho projektu „Póla radí deťom“, ktorý je určený pre najmladších žiakov ZŠ. Ústrednou postavou projektu je predškoláčka Póla, ktorá formou príbehov, spôsobom primeraným detskému veku informuje o rizikách, s ktorými sa deti môžu v bežnom živote stretnúť, pripravuje ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Pani policajtka predstavila deťom Pólu a rozdala pracovné zošity, ktoré si spoločne vypracovávali počas dvoch vyučovacích hodín. Spoločne hľadali správne riešenia jednotlivých úloh a ako sa správne zachovať v daných situáciách. Žiaci sa naučili aj dôležité telefónne čísla, ktoré by mali vedieť použiť v prípade nutnosti. Deťom sa táto spolupráca veľmi páčila, dúfame, že takýchto projektov bude stále viac.

bottom of page