top of page
Odporúčané príspevky

StonehangeSeptember sa na hodine OHT v 3.A sa niesol v duchu stonehange. Pýtate sa čo to je? Prvé kamenné slnečné hodiny na svete. A každý žiak z 3.A si vyrobil svoje stonehange. Všetky nápady boli originálne! Super!

bottom of page