top of page
Odporúčané príspevky

Výchovný koncert


Dňa 23.5.2019 sme sa triedy prvých ročníkov zúčastnili výchovného koncertu – Ľudové piesne s riekankami, ktoré nám zahrala hudobná skupina Kuštárovci. Okrem ľudových piesni, ktoré sme si spolu zaspievali a poniektorí z nás aj zatancovali, nás oboznámili aj s hudobnými nástrojmi, na ktorých nám páni muzikanti hrali, ale aj s takými ktoré na Slovenku nepočujeme už tak často – dvojpíšťala – dvojačka, gajdy, fujara.

bottom of page