top of page
Odporúčané príspevky

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí...


Rozhodnutia o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do prvého/ prípravného ročníka v školskom roku 2019/2020 si môžete vyzdvihnúť na vedení školy. K dispozícii sme Vám od 14. do 17. mája 2019 v čase od 9,00 do 15,00 hod..

bottom of page