top of page
Odporúčané príspevky

Doplňujúca voľba zástupcu rodičov do RŠV pondelok 15. apríla 2019 budú triedne rodičovské aktívy, na ktorých získate informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch Vašich detí za tretí štvrťrok školského roka. Zároveň uskutočníme doplňujúcu voľbu zástupcu rodičov do rady školy (ďalej len RŠ) na obdobie apríl 2019 až jún 2020, v súlade so Štatútom RŠ

bottom of page