top of page
Odporúčané príspevky

Ako vyzerá reliéf krajiny


Rôzne farby na fyzickogeografickej mape znamenajú rôznu nadmorskú výšku. Nie vždy si však uvedomujeme, ako vyzerá reliéf takejto krajiny. Žiaci 6.B na geografii nadobudli lepšiu predstavu o tom vďaka nasledujúcej aktivite: Najprv si z novín vytvorili pohoria a na ďalšej hodine ich vymaľovali podľa nadmorskej výšky.

bottom of page