top of page
Odporúčané príspevky

Dostali sme prvé vysvedčenia


1.1.2019 bol pre nás prvákov výnimočný deň. Dostávali sme naše prvé vysvedčenia, ktoré nám odovzdávala starostka MČ – Staré mesto. Všetkých nás pochválila za dobrú prácu a skvelé výsledky. Milými slovami nás povzbudila do práce v druhom polroku.

bottom of page