top of page
Odporúčané príspevky

Čitateľský kútik


Na našej škole máme čitateľský kútik, kde si žiaci môžu rozvíjať čitateľskú gramotnosť každý pondelok od 13:30 do 14:30. Samozrejme čitateľský kútik môžu využívať aj počas hodín čítania.

bottom of page