top of page
Odporúčané príspevky

Riaditeľské voľno


Riaditeľka Základnej školy Dr. Ivana Dérera v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 29. 10. 2018 (pondelok) žiakom riaditeľské voľno .

bottom of page