top of page
Odporúčané príspevky

Gratulujeme!


Gratulujeme žiačke V.A , ktorá vyhrala prvé miesto so svojím výtvarným dielkom s názvom "Smiech sa šíri ľavou zadnou, u včeličiek pravou zadnou" v druhej kategórii (žiaci od 4. do 6.triedy) súťaže slovenských miest. Výtvarnú súťaž s názvom " Včela je živočích slnka a vzduchu, jej bzukot je piesňou leta" vyhlásilo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky. Zo základného kola postúpili do celoslovenského kola tri práce a to jedna z V.A a dve zo VI. A. Tešíme sa z úspechu našich žiakov a želáme im ešte veľa radosti pri tvorbe!!!

bottom of page