top of page
Odporúčané príspevky

Vybrali sme sa na masív Devínskej Kobyly


Dňa 16.4. sme sa vrámci turistického krúžku pre 2. stupeň vybrali na masív Devínskej Kobyly. Túru sme odštartovali v Devínskej Novej Vsi. Vyšli sme na Sandberg, ktoré je významným paleontologickým náleziskom Európy. V mladších treťohorách bolo morským útesom a preto sa tu dnes nachádza množstvo skamenelín. Keďže deň predtým pršalo, mali sme krásny výhľad na Rakúsko - Viedenskú kotlinu a na Alpy, v ktorých sa vypínal 100 km vzdialený vrch Schneeberg (2 076 m. n. m.). Taktiež sme videli zámok Schlosshof, Viedeň, mestečko Hainburg. Ďalej sme prechádzali lesnou i poľnou cestičkou na masíve Devínskej Kobyly do Devína. Tu sme spoznali mnoho druhov rôznych stromov a kvetín, ktoré v tomto období kvitli a vyháňali nové lístky. Išlo o dub, hrab, čerešňu, hloh, trnku, bršlen, brezu, topoľ. Lúky boli posypané chránenými hlaváčikmi jarnými a kosatcami nízkymi. Územie Devínskej Kobyly patrí pre svoju typickú a vzácnu teplomilnú a suchomilnú flóru a faunu (rastlinstvo a živočíšstvo) medzi Národné prírodné rezervácie (najvyšší - 5. stupeň ochrany prírody). V Devíne, pod Devínskym hradom, pri sútoku Moravy a Dunaja, sme náš výlet zakončili spoločnou opekačkou. Všetkým sa nám veľmi páčilo a tešíme sa na ďalší výlet. Fotky z podujatia nájdete v našej fotogalérii

bottom of page