top of page
Odporúčané príspevky

Nitriansky hrad"Spoznávajme Slovensko" je hlavným mottom nášho rovnomenného krúžku. Naposledy sme neboli ani tak ďaleko. Túlavé topánky nás priviedli do starobylej Nitry. Mesto ležiace pod majestátnym Zoborom, ktorý sa týči nad ním, prilákalo na svoje územie už pravekých ľudí, čo dokumentujú početné archeologické nálezy. Možno aj preto práve v Nitre sídli Archeologický ústav SAV. Dominantou mesta je hrad. Je to miesto, kde bol postavený prvý kostol na území Slovenska. Dal ho postaviť vladár Nitrianskeho kniežatstva Pribina svojej manželke z Bavorska. Hradný vrch bol svedkom našich najstarších dejín. Súčasťou hradného areálu je aj majestátna katedrála zasvätená sv. Emerámovi. Smutný príbeh zažil hrad počas sporov Matúša Čáka Trenčianskeho s uhorským kráľom Karolom Róbertom. Matúš Čák ho dobyl a vypálil. Hrad sa však podarilo obnoviť a dodnes je pýchou mesta Nitra.

bottom of page