top of page
Odporúčané príspevky

Pri prezentácii projektu na hodine ANJ


Na hodine anglického jazyka pri prezentácii projektu, prezentuje piatak Max.

bottom of page