top of page
Odporúčané príspevky

Advent v Banskej Bystrici


Hovorí sa zlatá Kremnica, strieborná Štiavnica a medená Bystrica. Ktoré z nich je najkrajšie? Ťažko povedať. Ani naši deviataci sa to neodvážili. Isté však je, že Banská Bystrica bola jedným z troch najvýznamnejších banských miest v celom Uhorsku. Mesto sa stalo strediskom ťažby medi. Bohatstvo využili Thurzovci a Fuggerovci, ktorí tu založili v roku 1495 spoločnosť na ťažbu medi. Vraví sa, že do strednej Európy prvýkrát priniesli ,,kapitalizmus". Spoločnosť vyťažila v čase najväčšej slávy vyše 1500 ton medi ročne a patrila medzi najväčších producentov tejto suroviny v Európe. Vďaka tomu nielen oni, ale aj mesto veľmi bohatlo. Po stopách zašlej slávy tohto mesta sme sa v sobotu 9. decembra vybrali s našimi deviatakmi, členmi krúžku ,,Spoznávajme Slovensko". Začali sme prehliadkou architektonicky výnimočného a takmer v pôvodnej podobe zachovalého stredovekého jadra s jedinečným gotickým komplexom stredovekého mestského hradu. Krúžková činnosť bola obohatená aj o návštevu honosného sídla Thurzovcov, ktoré je dnes expozíciou Stredoslovenského múzea. Deň sme zakončili návštevou vianočných trhov. Taká bola naša adventná sobota v Banskej Bystrici!

bottom of page