top of page
Odporúčané príspevky

Poďakovanie za spoluprácu praxe

Katedra logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nám vyjadrila poďakovanie za spoluprácu pri výučbe logopedickej praxe. Katedra starostlivo vyberá špecializované zariadenia, ktoré poskytujú kvalitnú logopedickú starostlivosť o deti s narušenou komunikačnou schopnosťou.


bottom of page