top of page
Odporúčané príspevky

Pátranie po minulosti - netradičný dejepis

Najradšej máme netradičné formy vyučovania. Prinášajú viac zážitkov a motivujú nás k práci. Dňa 5. júna sme mali vyučovaciu hodinu v archíve. Hlavným cieľom nášho bádania bolo pátranie po nedávnej minulosti. Po príchode nás srdečne privítala pracovníčka Štátneho archívu v Šali, ktorá nám predstavila jeho činnosť a bohatú minulosť. Pred samotným pátraním sme sa museli oboznámiť s bádateľským poriadkom a zákonnými normami, ktoré usmerňujú činnosť archívov. V súlade s bádateľským poriadkom sme museli vyplniť bádateľský list, aby sme mali prístup k bohatému archívnemu fondu. Z neho sme si vybrali ročenky dennej tlače z osemdesiatych rokov, pretože o tomto období sa práve učíme na dejepise. Našou úlohou bolo zmapovať, ako normalizačný režim hodnotil významné udalosti v tomto období a porovnať ich s dnešným pohľadom na ne. Prácou v archíve sme napĺňali aj ďalšie čiastkové ciele. Veľa sme sa o práci v archíve dozvedeli. V jeho útrobách sme videli spôsob ukladania listín tak, aby sa nepoškodené zachovali aj pre ďalšie generácie. Pohľad na prácu archivárov sa nám zmenil. Všetci sme boli v archíve prvýkrát a všetci sme si uvedomili, akú dôležitú prácu archivári vykonávajú.

bottom of page