top of page
Odporúčané príspevky

Prieskum - Akým priateľom by som chcel byť...

V rámci projektových aktivít druhého roku trvania nášho spoločného medzinárodného projektu Effective Comummunication (Erasmus +) sme pre vás pripravili tento jednoduchý prieskum s dvomi otázkami. Je anonymný a pri každej otázke si vyberte jednu vlastnosť, ktorou najlepšie vystihujete podstatu otázky. Typy vlastnosti vzišli z najčastejších odpovedí žiakov v rámci témy priateľstvo na hodinách občianskej náuky. Pre jeho vyplnenie kliknite na tento linkbottom of page