top of page
Odporúčané príspevky

Aktivity v marci 2017

1. marca (streda) Yoyovanie – vystúpenie majstrov Európy 3. marca (piatok) Preventívny a intervenčný program v spolupráci s CPPPaP – 6. A 6. marca (pondelok) Rodičovské združenie k lyžiarskemu výcviku – 16,30 hod. (žiaci prihlásení na lyžiarsky výcvik) 7. marca (utorok) IQLandia – 3.A, 3. B, 4. A 8. marca (streda) Vyhodnotenie fašiangových masiek v Zichyho paláci pod záštitou starostu Starého Mesta 9. marca (štvrtok) Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 10. marca (piatok) Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu – rozhlasové okienko 13. – 17. marca (pondelok – piatok) Lyžiarsky výcvik 14. marca (utorok) Deň otvorených dverí 15. marca (streda) Preventívny a intervenčný program v spolupráci s CPPPaP – 9. A 16. marca (štvrtok) Návšteva knižnice – 1. B, C 20. marca (pondelok) Matematický klokan – súťaž Preventívny a intervenčný program v spolupráci s CPPPaP – 6. A 22. marca (streda) Svetový deň vody – rozhlasové okienko 28. marca (utorok) Medzinárodný deň učiteľov 29. marca (streda) Divadielko v ŠKD 31. marca (piatok) Netradičný piatok: K V E T O V A N Ý

bottom of page