top of page
Odporúčané príspevky

Aktivity na mesiac december 2016

1. decembra (štvrtok) Talentída – expert geniality – vybraní žiaci Prezentácia stredných škôl pre žiakov 8. a 9. ročníka – od 16,00 hod. v spoločenskej miestnosti 6. decembra (utorok) Mikulášsky pozdrav Svetový deň pôdy – rozhlasové okienko Návšteva knižnice – 2. A, 2. B Výstava Kozmos – 5.A, 7.A 2. školenie programu Brusher (dentálna hygiena) – 8. a 9. ročník Divadielko v ŠKD Princezná so zlatou hviezdou na čele 7. decembra (streda) Pytagoriáda – školské kolo 3., 4., 5. ročník 8. decembra (štvrtok) Pytagoriáda – školské kolo 6., 7., 8. ročník Turnaj v minihádzanej 9. decembra (piatok) Výchovný koncert v Jezuitskom kostole – 8. ročník Návšteva knižnice – 1. B, 1. C 12. decembra (pondelok) Misijné divadlo – I. stupeň Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo 13. decembra (utorok) Vianočný bazár – od 15,00 hod. Vianočný koncert – 16,00 hod. 14. decembra (streda) Nová scénička – tvorivé dielne – 2. A 15. decembra (štvrtok) Vianočné vystúpenie v Seniorcentre Petržalka (popoludní) – 3. A, 4. A Návšteva knižnice – 2. C 16. decembra (piatok) Netradičný piatok – Obrátený deň: deti učia učiteľov 19. decembra (pondelok) Skrátené vyučovanie – 6. vyučovacia hodina končí o 12,05 hod. ŠKD je v prevádzke do 13,00 hod. 20. decembra (utorok) Medzinárodný deň ľudskej solidarity – rozhlasové okienko 23. decembra (piatok) 2016 – 8. januára 2017 (nedeľa) Vianočné prázdniny

bottom of page