top of page
Odporúčané príspevky

Aktivity na mesiac november 2016

3. novembra (štvrtok) Divadelné predstavenie Palculienka (Divadlo Babadlo) - ŠKD 7. novembra (pondelok) Tréning efektívneho učenia – 7., 8., 9. ročník (so školskou psychologičkou) 8. novembra (utorok) Svetový deň behu – rozhlasové okienko 9. novembra (streda) Múzeum holokaustu Sereď – školský výlet 9. ročník Muzikál Pippi dlhá pančucha (DK Dúbravka) 5.,6.,7. ročník 9. – 11. novembra (streda – piatok) ibobor – informatická súťaž – účasť jednotlivých prihlásených tried 10. – 11. novembra (štvrtok – piatok) Bibliotéka – účasť jednotlivých tried 10. novembra (štvrtok) Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu (Bratislavský hrad) – 7. ročník 11. novembra (piatok) Jesenný matboj – vybraní žiaci 5. ročníka Návšteva knižnice – 2. A Beseda v knižnici – 3. ročník 14. novembra (pondelok) Rodičovské združenie – o 16,30 hod. v triedach 15. novembra (utorok) Návšteva knižnice – 2.A, 2.B Výstava Kozmos – 5. a 7. ročník 16. novembra (streda) Medzinárodný deň študentstva – rozhlasové okienko 17. novembra (štvrtok) Deň boja za slobodu a demokraciu – štátny sviatok (v škole sa nevyučuje) 18. novembra (piatok) Riaditeľské voľno (v škole sa nevyučuje) 23. novembra (streda) Celoslovenské testovanie 5. ročníkov ZŠ z MAT a SLJ Študijné voľno – 6. – 9. ročník 24. novembra (štvrtok) Vianočná etuda – vystúpenie žiakov na Hlavnom námestí – o 16,00 hod. 25. novembra (piatok) Netradičný piatok – kravatový a motýlikový

v prípade priaznivého počasia každý pondelok, stredu a piatok od 14,00 – 15,30 hod.: Vychádzky ŠKD na Račianske mýto

bottom of page