top of page
Odporúčané príspevky

Október je Mesiac úcty k starším

Október je Mesiac úcty k starším. Rozhodli sme sa, že pôjdeme potešiť svojím tancom a spevom seniorov. Boli sme v Združení taoistického tai chi /1.10.2016/, v Seniorcentre /10.10.2016/ a Domove sociálnych služieb Petržalka /20.10.2016/. Všetky akcie sa stretli s veľkým nadšením a úspechom, nielen u nás , ale aj u našich milých seniorov a rodičov. Touto cestou ĎAKUJEME rodičom za obetavú spoluprácu. Vo fotogalérii nájdete fotky z nášho vystúpenia

bottom of page