Odporúčané príspevky

Veľká vďaka

Ďakujeme rodičom Dianky Sýkorovej za sponzorský dar pre školu.