top of page
RNDr. Naděžda Točená

riaditeľka školy

riaditel@zsjeleniaba.edu.sk

Zástupkyne riaditeľky

Mgr. Ivana Kettnerová

primárne vzdelávanie

zastupca@zsjeleniaba.edu.sk

Mgr. Petronela Markovicsová

Učiteľský zbor

každý učiteľ, vychovávateľ a iný pedagogický zamestnanec  má školský email v tvare meno.priezvisko@zsjeleniaba.edu.sk

Ing. Peter Blažek

nižšie stredné vzdelávanie

správca IKT

konzultačné hodiny:

po. 13:30-14:30

Mgr. Ingeborg Drbalová

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

št. 14:00-15:00

Mgr. Ľubomíra Gáliková

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 14:00-15:00

Mgr. Eva Jalakšová

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

st. 14:00-15:00

Mgr. Roman Javilák

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

st. 10:40-11:40

Mgr. Alica Kanátová

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

ut. 13:00-14:00

Mgr. Zuzana Hlaváčová
Mgr.Jana Kolenčíková

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

ut. 14:00-15:00

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

ut. 12:45-13:45

Mgr. Dana Krajčovičová

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

N/A

Mgr. Marcela Nemcová

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

st. 12:45-13:45

Mgr. Jozef Brisuda

nižšie stredné vzdelávanie 

konzultačné hodiny:

ut. 13:00-14:00

Mgr. Simona Bajzíková

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

št. 9:50-10:50

Mgr. Gabriela Voráková

nižšie stredné vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 13:00-14:00

Mgr. Petra Olšavská

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 12:45-13:45

Mgr. Angelika Čörgöová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

št. 12:45-13:45

Mgr. Juliána Ivičicová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 14:00-15:00

Mgr. Martina Filipová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 12:45-13:45

Mgr. Danka Flochová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 12:45-13:45

Mgr. Dana Franeková

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

N/A (pozn. MD)

Mgr. Anna Kavecká

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 12:45-13:45

Mgr. Žaneta Žigmondíková

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

št. 13:00-14:00

Mgr. Zuzana Miškovská

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

ut. 12:45-13:45

Mgr. Lenka Obšitošová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 12:00-13:00

Mgr. Monika Pástorová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

st. 13:00-14:00

Mgr. Jana Šmajdová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

ut. 12:45-13:45

Mgr. Mária Žáková

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 13:30-14:30

Mgr. Martin Šefranko

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

st. 11:45-12:45

Mgr. Štefánia Vajdiarová

primárne vzdelávanie

konzultačné hodiny:

po. 13:30-14:30

Vychovávatelia ŠKD

Mgr. Adriana Seewald

4. oddelenie, vedúca ŠKD

Mgr. Simona Bajzíková

2. oddelenie

Zuzana Marčanová

3. oddelenie

Mgr. Roman Javilák

1. oddelenie

Mgr. Jozef Brisuda

5. oddelenie

Školské logopédky

Mgr. Lucia Kubáňová
Mgr. Zuzana Schmidtová

školská logopédka

konzultačné hodiny:

št. 12:30-13:30

školská logopédka, výchovná poradkyňa

konzultačné hodiny:

po. 13:30-14:30

Odborní zamestnanci

Mgr. Monika Mikulič

školský psychológ

konzultačné hodiny:

po. 12:35-13:30

Správni zamestnanci

Štefan Jakubík

školník

Iveta Ciráková

tajomníčka školy

tajomnik@zsjeleniaba.edu.sk

Bc. Vierka Kušniráková
Mgr. Valéria Grácová

špeciálny pedagóg

konzultačné hodiny:

po. 12:45-13:45

bottom of page