Testovanie  žiakov  9.  ročníka  základných  škôl (T9-2021)
Výsledky certifikačných meraní

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín Testovania 9 v dňoch 24. a 25. marec 2021 (streda, štvrtok). 

24. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.

25. marca 2021 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021.

Organizačné pokyny (link na stránku NUCEM)