top of page

Fotogaléria 2020 - 2021

Kométy bilancujú

Vodný deň v ŠKD

Noc v škole - siedmaci

Splav Malého Dunaja na katamaránoch

V Horskom parku

Noc v škole

Prepojenie geografie s angličtinou

Vyučovacia hodina GEG 8. ročník

MDD v ŠKD

Ping-pongový turnaj

Vyrábali sme sirup

Bicyklový deň

Tešíme sa, že je tu jar!

Medzinárodný deň mlieka v 2.C

Počítanie obsahu v praxi

Deň Zeme

Deň Zeme v ŠKD

Svetový deň vody

eTwinningový projekt- Veľkonočné pohľadnice

Žltý piatok

Kométy online

Meteorologické prístroje

Plávajúce vajíčko!

Kreatívne varenie

Pečenie medovníčkov

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Makety historických budov - 3. B

Život v prípravke

Burza - 3.B

Vyučovanie

OHT 4.ročník

Kométy 1.A

Párty pred prázdninami

Deň jablka

Rozprávková streda

Privolávanie zimy

Pásikavá streda

Kolobeh vody – Prírodoveda – 3. A

Deň zdravej výživy – 3. A

Sopka – 3. A, 2. A, 2. B

Voda – plávajúce a neplávajúce predmety – 3. A

Voda – Z ktorej vody sa môžem napiť? - 3. A

Voda – Pokus Plávajúce kvety (vsakovanie) – 2. B

Vzduch – Pokusy so vzduchom – 3. A

Hejného matematika - Učíme sa vonku: Mrežové trojuholníky a štvoruholníky - 3.A

Strašidelný štvrtok

Svetový deň zdravej výživy

Zberač Emil

Význam mokradí – Rašelinník – 3. A

Atóm – 3. A, 2. A, 2. B

Veľký príbeh Vesmíru – 3. A, 2. A, 2. B

Veľký tresk – 3. A, 2. A, 2. B… alebo Deň bez včerajška

Keltská minca Biatec – 3. A

Deň mobility pre deti

Testovanie tzv. pohybových predpokladov

bottom of page