top of page
Odporúčané príspevky

Zážitková prírodoveda!


Pri exkurzii v lese s prednášateľom zo spoločnosti DAPHNE ochutnali bukvice, dozvedeli sme ako sa dorozumievajú huby a stromy, prečo nekopať do stromov a že mŕtve drevo nie až také mŕtve.

Commentaires


bottom of page