top of page
Odporúčané príspevky

Vzduch – Pokusy so vzduchom – 3. A


Vzduch – plynná látka. Vieme aj to, že čiastočky plynných látok sa rozpínajú do všetkých strán.

Nové, čo sme sa dozvedeli bol tlak vzduchu a hmotnosť vzduchu. Tlak vzduchu drží vodu v pohári

– aj to sme si vyskúšali na hodine Prírodovedy. Pokus s balónikmi nám dokázal, že vzduch má

hmotnosť. Papier v pohári potopený v mise s vodou zostal suchý. Prečo? Aj tieto pokusy nám

pomáhajú objavovať jedinečnosť a krásu neživej prírody.

Comments


bottom of page